BCH Công đoàn

1. Đ/c Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch công đoàn trường
    Năm sinh: 1972
    Địa chỉ: Mỹ Phúc- Mỹ Lộc - Nam Định

2.Đ/c Đỗ Thị Thanh Nhàn - Uỷ ban kiểm tra công đoàn
    Năm sinh: 1969
    Địa chỉ: Mỹ Phúc- Mỹ Lộc - Nam Định

3. Đ/c Trần Thị Thanh Trà - Trưởng ban nữ công
    Năm sinh: 1976
    Địa chỉ: Mỹ Trung - Mỹ Lộc - Nam ĐịnhComments