Tổ 1

1.Cô Trần Thị Hồng - Tổ trưởng - Chủ nhiệm lớp 1A
Năm sinh:1972
Năm vào ngành:1977
Trình độ: Đại học sư phạm
Địa chỉ: Xóm 20 - xã Hoà Hậu
Điện thoại:


2.Cô Trần Thị Huyền Trang - Chủ nhiệm lớp 1B
Năm sinh: 1990
Năm vào ngành:2011
Trình độ: Cao đẳng sư phạm
Địa chỉ: Xóm 16 - xã Hoà Hậu
Điện thoại:

3.Cô Trần Thị Thu Thuỷ - Giáo viên âm nhạc dạy từ L1-L5
Năm sinh: 1981
Năm vào ngành:2005
Trình độ: Cao đẳng sư phạm
Địa chỉ: Xóm 19 xã Hoà Hậu
Điện thoại:

4.Cô Nguyễn Thị Loan - Giáo viên Tiếng anh dạy từ L1- L5
Năm sinh: 1988
Năm vào ngành:2010
Trình độ : Cao đẳng sư phạm
Địa chỉ: Xóm 10 - xã Hoà Hậu

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments