Tổ 2+3

1.Cô Đỗ  Thị Thanh Nhàn - Tổ trưởng - Chủ nhiệm lớp 3A
Năm sinh: 1969
Năm vào ngành:1989
Trình độ: Đại học sư phạm
Địa chỉ:Mỹ Phúc - Mỹ Lộc- Nam Định

2.Cô Nguyễn Thị Quế - Chủ nhiệm lớp 3B
Năm sinh: 1963
Năm vào ngành:1984
Trình độ: Cao đẳng sư phạm
Địa chỉ:

3.Cô Trần Thị Thuý - Tổ phó - Chủ nhiệm lớp 2A
Năm sinh: 1974
Năm vào ngành:1997
Trình độ: Cao đẳng sư phạm
Địa chỉ:Số nhà 44Khu Lao động- Hoàng Văn Thụ - Quang Trung - Nam Định

Cô Trần Thị Nguyệt - Chủ nhiệm lớp 2B
Năm sinh:1988 
Năm vào ngành:2010
Trình độ: Cao đẳng sư phạm
Địa chỉ:Xóm 5- xã Hoà Hậu
Trang con (1): Tổ 4+5
Comments